Grunnarbeider for Voldelva bru

Et oppdrag utført for Nordasfalt AS sommeren 2016. Jobben besto i riving av eksisterende bru samt grunnarbeidene for ny bru. Grunnforholdene gjorde det nødvendig å benytte lette masser (Glasopor) for oppbygging av fylling ved fundamentene.

Voldelva Bru
Voldelva Bru under bygging, tatt fra lufta
Graver ved brua
Arbeid med fylling inntil bru-kar.