Grunnarbeider for driftsbygg, Sletten gård

Sommeren 2016 utførte vi grunnarbeidet for det nye driftsbygget til Sletten gård i Utskarpen.

Presentasjon av arbeidet utført i forbindelse med Sletten gård i 2016.

Vi ble valgt til å utføre grunnarbeider for det nye driftsbygget på Sletten gård i utskarpen. Arbeidet startet våren 2016, og ble fullført til høsten samme år.

Arbeidet besto i graving av byggegrop for bygg og etablering av plasser rundt bygg, samt etablering av vann og avløpsnett i tilknytning til byggene.

Videoen over viser fremgangen i byggeperioden.

Oversiktsbilde av innfylling av masser under driftsbygg, tatt mai 2016.
Innfylling av masser under driftsbygg, mai 2016.