Solly Boligfelt

Nytt boligfelt som ble ferdigstilt i 2017. Boligfeltet ligger i naturskjønne omgivelser på den vakre Helgelandskysten og grenser mot et eldre etablert boligområde. Det inkluderer fellesareal, og ligger ved Fylkesveg 382 på Nesna (Strandlandsvegen). Tomtene på dette boligfeltet varierer i størrelse fra 770 til 941 kvadratmeter.

Ta kontakt hvis du er interessert i mer informasjon. Nesna Maskinstasjon as
Telefon 750 66 880
Epost post@nesmas.no

Oversikt over tomter.