Solly Boligfelt

Nytt boligfelt som ble ferdigstilt i 2017. Boligfeltet ligger i naturskjønne omgivelser på den vakre Helgelandskysten og grenser mot et eldre etablert boligområde. Det inkluderer fellesareal, og ligger ved Fylkesveg 382 på Nesna (Strandlandsvegen). Tomtene på dette boligfeltet varierer i størrelse fra 770 til 941 kvadratmeter.
Alle tomter har avløp, vann og trekkrør for el og fiber gravd inn til tomtegrensen, og er således byggeklare.

Ta kontakt hvis du er interessert i mer informasjon. Nesna Maskinstasjon as
Telefon 750 66 880
Epost post@nesmas.no

Oversikt over tomter.