Grunnarbeider for nytt driftsbygg Breidvoll

Grunnarbeider for nytt driftsbygg på Breidvoll, utskarpen.

Sprengning i forbindelse med grunnarbeider.

Grunnarbeidet besto av sprengning av fjell for byggegrop og flytting av steinmasser, etablering av vann og avløpsnett og tilfylling av bygg.

I sammenheng med sprenging av fjell ble det også knust opp masser til bruk som innfyllingsmasser.

Avretting for golvstøp ble fullført ved bruk av laserstyrte redskaper (se under).

Avretting for gulvstøp
Avretting for gulvstøp.
Boring av berg i forbindelse med grunnarbeid.