Fjell- og bergverksarbeider

Fjellarbeid – industriområder – havneanlegg

Vi opparbeider industriområder, store og små, for kommuner og bedrifter.

Vi borrer, sprenger og opparbeider havneområder og tørrdokk, fyller ut og bygger opp moloer.

Våre oppdragsgivere er kommuner, bedrifter, båtforeninger og privatpersoner.

Borerigg med vinsj, boring for sprenging av dokk på et industriområde vi har vært med å etablere.

Tilgjengelig utstyr:

  • Borerigg
  • Lastere opptil 30 tonn
  • Dumpere opp til 60 tonn
  • Dozer
  • Gravemaskiner (med og uten hydraulisk hammer) opptil 70 tonn
  • Mobile knuse- og sorteringsverk (grovknuser og finknuser).