' Fjellarbeider – nesmas.no
Site Loader
Strandlandsvegen 82, 8700 Nesna
Opplasting stein

Fjellarbeid – industriområder – havneanlegg

Vi opparbeider industriområder, store og små, for kommuner og bedrifter. 

Vi borrer, sprenger og opparbeider havneområder og  tørrdokk, fyller ut og bygger opp moloer.

Våre oppdragsgivere er kommuner, bedrifter, båtforeninger og private.
Borerigg

Tilgjengelig utstyr:

  • Borerigg
  • Laster opptil 30 tonn
  • Dumpere opp til 60 tonn
  • Dozer
  • Gravemaskiner (med og uten hydraulisk hammer) opptil 70 tonn
  • Mobile knuse- og sorteringsverk (grovknuser og finknuser).

Post Author: user