Graving

Graving tomter, vei, vann og  avløp.

Vi utfører gravearbeider for tomter til hus, garasjer og større bygg, graver for og legger vannledning, avløp, overvann og drenering.

Vi tilfører / skifter ut masse og sår inn plener og uteområder.

Vi opparbeider innkjørsler og parkeringsplasser, og gjør klart for asfaltering og beleggingsstein.

Tilgjengelig utstyr:

  • Gravemaskiner fra 8 – 70 tonn på belter og hjul.
  • Minigravere fra 1,5 – 3 tonn og minidumper med gummibelter.
  • Vibroplater / håndvals 65 – 500kg for komprimering masser.
  • Asfaltsag ved re- eller nyasfaltering inntil gammel asfalt.