' Graving – nesmas.no
Site Loader
Strandlandsvegen 82, 8700 Nesna
Volvo 220

Graving tomter, vei, vann og  avløp.

Vi utfører gravearbeider for tomter til hus, garasjer og større bygg, graver for og legger vannledning, avløp, overvann og drenering.

Vi tilfører / skifter ut masse og sår inn plener og uteområder.

Vi opparbeider innkjørsler og parkeringsplasser, og gjør klart  for asfaltering og beleggingsstein.

Tilgjengelig utstyr:

  • Gravemaskiner fra 8 – 70 tonn på belter og hjul.
  • Minigravere fra 1,5 – 3 tonn og minidumper med gummibelter.
  • Vibroplater / håndvals 65 – 500kg for komprimering masser.
  • Asfaltsag ved re- eller nyasfaltering inntil gammel asfalt.

Post Author: user