' Lasting/lossing og Container utleie – nesmas.no
Site Loader
Strandlandsvegen 82, 8700 Nesna
Containertransport

Vi laster opp og leverer løsmasser, vi henter og kjører bort til godkjent deponi.

Vi leverer og leier ut containere til bortkjøring hageavfall, tømming og ryddig

hus, garasjer og uthus, og vi kjører til mottaksanlegg / gjenvinning.

Tilgjengelig utstyr:

  • Lastere 8 – 20 tonn med gafler og kranarm,
  • dumper og minidumper.
  • Containere i størrelse 3, 22, 24 og 30m3, åpne og lukkede.
  • Krokløftbiler, (3 stk), for transport av containere.

Post Author: user