Lasting/lossing og Container utleie

Vi laster opp og leverer løsmasser, vi henter og kjører bort til godkjent deponi.

Vi leverer og leier ut containere til bortkjøring hageavfall, tømming og ryddig

hus, garasjer og uthus, og vi kjører til mottaksanlegg / gjenvinning.

Tilgjengelig utstyr:

  • Lastere 8 – 20 tonn med gafler og kranarm,
  • dumper og minidumper.
  • Containere i størrelse 3, 22, 24 og 30m3, åpne og lukkede.
  • Krokløftbil med tilhenger for transport av containere.
  • Lastebiler (3 stk) med hengere.
Levering av Container med hevbart tak til utleie