' Produksjon og salg av pukk og grus – nesmas.no
Site Loader
Strandlandsvegen 82, 8700 Nesna
Knusing

Vi produserer og selger sprengt stein, kult, pukk, og grus i alle fraksjoner fra eget steinbrudd.

Vi leverer fyllmasse til oppfylling tomter, kalksand og sortert jord til plener og bed.

Vi kan utføre knuse- og sorteringsoppdrag der vi kan komme til med vårt utstyr.

Tilgjengelig utstyr:

  • Mobil grovknuser
  • Mobil finknuser
  • Mobilt sorteringsverk
  • Trekkvogn og brønnhenger for transport
  • Borevogner
  • Lastere 10 til 30 tonn
  • Gravemaskiner 20 til 70 tonn

Post Author: user