Produksjon og salg av pukk og grus

Vi produserer og selger sprengt stein, kult, pukk, og grus i alle fraksjoner fra eget steinbrudd.

Fraksjoner som normalt er tilgjengelig i vårt steinbrudd på Nesna:

Sprengning i eget steinbrudd

Vi leverer fyllmasse til oppfylling tomter, kalksand og sortert jord til plener og bed.

Vi kan utføre knuse- og sorteringsoppdrag der vi kan komme til med vårt utstyr.

Tilgjengelig utstyr:

  • Mobil grovknuser
  • Mobil finknuser
  • Mobilt sorteringsverk
  • Trekkvogn og brønnhenger for transport
  • Borevogn
  • Lastere 10 til 30 tonn
  • Gravemaskiner 20 til 70 tonn
Finknuser med sorteringsverk
Knusing i eget steinbrudd (Langberget).
Knusing for kunde

2 kommentarer til «Produksjon og salg av pukk og grus»

  1. Tilbakeping: Etablering av Garasjeveg/plass – nesmas.no

  2. Tilbakeping: Fylling rundt rørledninger – nesmas.no

Stengt for kommentarer.