Riving av bygninger

Vi utfører riveoppdrag, sorterer, laster på biler eller i containere og levere til deponi / gjenvinningstasjon.

Tilgjengelig utstyr:

  • Lastere 8 – 20 tonn
  • Gravemaskiner 1 – 30 tonn, med rive-klype, betongsaks og hydraulhammer
  • Containere og krokløftbiler
Riving av driftsbygning