Riving av bygninger

Vi utfører riveoppdrag, sorterer, laster på biler eller i containere og levere til deponi / gjenvinningstasjon.

Tilgjengelig utstyr:

  • Lastere 8 – 20 tonn
  • gravemaskiner med rive-klype
  • containere og krokløftbiler