CE skjema og Ytelseserklæringer

CE skjema og Ytelseserklæringer utarbeides på bakgrunn av de geologiske kvaliteter råmaterialet har. I Ytelseserklæringen beskrives ytelsen produktet kan prestere på bakgrunn av geologien og det produksjonsutstyret som brukes i de forskjellige anlegg. Erklæringene blir på denne måten spesifikke for hver enkelt anlegg og produkt. 

Skjema:

Langberget (Nesna)

(Tilslag til vei- og underbygging : NS-EN 13242:2002+A1:2007+NA:2009)