Etablering av Garasjeveg/plass

Generell fundamentering for veier og plasser

Før man legger ut et topplag (enten det er grus, asfalt eller stein), må man grave ut til et fundament. Fundamentet til ulike topplag som asfalt eller beleggningsstein er i hovedsak det samme. Dybde og sammensetning avhenger av stedegne masser og hvor stor belastning topplaget skal tåle. Oppgaven bærelaget har er å fordele belastningen fra hjul eller lignende over et større område i grunnen slik at veien eller plassen greier å bære belastningen. NB: Løsningene som beskrives her må kun ansees som rettningsgivende forslag. Kontakt fagfolk for andre løsninger og løsninger tilpasset bestemte belastninger.

Dette trenger du:

 • Vibroplate eller Stampemaskin
 • Tommestokk
 • Et langt bord
 • Siktepinner
 • Murersnor
 • Spade

Slik gjør du det

 1. Mål opp overflaten nøye. Bruk gjerne målesnor/målebånd.
 2. Undersøk om det ligger rør i bakken før du setter i gang graving («trauing»). Kontakt kommunen eller be Nesna Maskinstasjon om hjelp til gravemelding.
 3. Grav bort jordmasser og eventuell vegetasjon der innkjørselen skal ligge. Mengden som skal graves bort, vil variere etter grunnen på stedet og hvor tykt dekket må være, for eksempel for å unngå telehiv. All jord bør graves vekk for å unngå telehiv.
 4. Legg et materialskillende lag av geotekstil langs eller på tvers av fylleretningen. Skjøtingen utføres lettest med overlappinger på minst 40 cm.
 5. Legg på forsterkningslag av grov pukk 32/64, glatt ut overflaten og komprimer med en stampemaskin. Tykkelsen på forsterkningslaget er avhengig av bakkens egenskaper. Jo dårligere bakken er, desto mer forsterkningslag trenger man. På en normal kommunal veg benytter man gjerne 60 cm eller mere på dette laget. Komprimer godt med vibroplate eller stamper.
 6. Deretter legger du på et bærelag av pukk 16/32 i ett jevnt lag. Vi anbefaler at man legger et lag på minst 8–10 cm. Det er viktig at overflaten blir helt jevn, så bruk gjerne et langt bord eller liknende til å dra ut materialet. Komprimer overflaten godt med vibroplate eller stampemaskin.
 7. Til neste fase bør man ha bestemt seg for hvilken sluttflate man vil ha.
  Vil man ha grus, legger man ut et slitelag med 0/16 på 10-15 cm og komprimere overflaten for å få en så jevn og tett overflate som mulig. Så er du ferdig!
  Vil man ha singel, bør man først legge et slitelag 0/16 (cirka 5 cm) og komprimere overflaten for å få en så jevn og tett overflate som mulig. Deretter legger du ut singel 8/11, cirka 4–5 cm. Så er du ferdig!
 8. Hvis du foretrekker en asfaltert sluttflate, kan du leie inn fagfolk til å avrette overflaten og legge asfalt. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Slik regner du ut materialforbruket:

Lengde x bredde = m2

m2 x tykkelse = m3

Mål

Grus og pukk oppgis som regel i millimetermål. Det betyr at for eksempel pukk 11/16 er et knust bergmateriale der storparten av kornene er på mellom 11 og 16 mm.
Grus 0/16 er et knust bergmateriale der storparten av kornene er på mellom 0 og 16 mm.

NB: hellingen fra hus eller garasje bør være minst 2 % (1 cm pr meter) for å oppnå avrenning fra vegg.