' Minimaskiner – nesmas.no
Site Loader
Strandlandsvegen 82, 8700 Nesna
Volvo 5 tonner

Vi har en rekke minimaskiner tilpasset arbeid i hager og ellers utilgjengelige steder. Dette gjelder både gravemaskiner og selvlastende minidumper.

Vi utfører gravearbeider for tomter til hus, garasjer og lignende, graver for- og legger vannledning, avløp og drenering.

Vi tilfører / skifter ut masse og sår inn plener og uteområder.

Vi opparbeider innkjørsler og parkeringsplasser, og gjør klart  for asfaltering og beleggingsstein.

Tilgjengelig utstyr:

  • Gravere fra 1.5 til 3 tonn (både gummibelter og stålbelter)
  • Minidumper (selvlastende på gummibelter)
  • Beltelaster med skjær, jordfres, og skuff.

Post Author: user