Minimaskiner

Vi har en rekke minimaskiner tilpasset arbeid i hager og ellers utilgjengelige steder. Dette gjelder både gravemaskiner og selvlastende minidumper.
Vi utfører gravearbeider for tomter til hus, garasjer og lignende, graver for- og legger vannledning, avløp og drenering.
Vi tilfører / skifter ut masse og sår inn plener og uteområder.
Vi opparbeider innkjørsler og parkeringsplasser, og gjør klart for asfaltering og beleggingsstein.

Pussing av veggrøft med liten gravemaskin

Tilgjengelig utstyr:

  • Gravere fra 1.5 til 3 tonn (både gummibelter og stålbelter)
  • Minidumper (selvlastende på gummibelter)
  • Beltelaster med skjær, jordfres, og skuff.