Rehabilitering av Skomakervegen

Et oppdrag utført for Nesna Kommune utført sommeren 2021.

Oppdraget besto av masseutskifting av Skomakervegen på Nesna, inkludert reasfaltering.

Forsterkningslag av kult er lagt.
Start av trauing av gamle masser.