Rehabilitering av Strandlandsvegen

Et oppdrag vi utførte på vegne av Mesta sommeren 2021.

Oppdraget besto blant annet i masseutskifting på ca 360 meter veg (se bilder), samt å skifte en rekke stikkrenner.

Asfalten ble tatt opp og kjørt til egen knuser for gjenbruk. I dette anlegget ble mesteparten gjenbrukt som bærelag.

Det ble benyttet samfengt stein i nedre forsterkningslag på vegen, og kult i øvre forsterkningslag.

Bildet viser vegen ferdig trauet, med noe stedlig masse lagt til side til bruk på vegskråningen.