Fylling rundt rørledninger

Det er visse retningslinjer man bør følge avhengig av hva slags rørledning man skal legge. Vanlige typer rørledninger er spillvannledninger (avløpsledninger), vannledninger, dreneringsrør eller overvannsledninger.

Når man skal legge ned nye rør (alternativt grave opp og erstatte eksisterende rørledninger) bør man bruke omfyllingsmaterialer som ikke kan ødelegge ledningen. Nær rørledningene må man unngå bruk av materialer som inneholder større steiner, siden disse på sikt kan stikke hull på eller knuse rørene.

Man bør også ha i tankene at en rørledning som for eksempel skal frakte vann, må legges med et visst fall og i en viss dybde for å hindre at vannet fryser om vinteren. Denne dybden varierer basert på hvor i landet du befinner deg (hvilken klimasone du befinner deg i). Kontakt gjerne kommunen eller en lokal entreprenør for informasjon om dette.

Dette trenger du:

 • Vater
 • Trillebår
 • Spade
 • Tommestokk
 • Vibroplate eller Stampemaskin

Slik gjør du det

 • Undersøk om det ligger andre rør eller ledninger i bakken som du må ta hensyn til før du setter i gang med gravingen. Kontakt kommunen eller en lokal entreprenør for informasjon om hvordan du leverer en gravemelding.
 • Grøften bør være minst 50 cm bred, siden pukklaget (rørfundamentet) må komprimeres for å unngå setting i konstruksjonen. En vibroplate kan være ca 50 cm bred.
Grøfteprofil
 • Grav ned til anbefalt dybde (frostfritt). Dybden vil variere etter hvilken klimasone man bor i. NB: Følg arbeidstilsynets retningslinjer for gravearbeider: Klikk her. For grøfter dypere enn 1 meter er det krav om rømningsveg under arbeidet.
 • Start med å legge geotekstil i grøften som et materialskillende lag. Fyll på cirka 15 cm pukk 11/16. Sørg for å legge den i riktig helling – anbefalt fall er 1:100 – 1:200 (fra 1 cm pr meter til 0,5 cm pr meter). Komprimer sengen godt med vibroplate/stamper.
 • Legg ut rørledningen. Pass på å legge den med korrekt fall og retning – anbefalt fall er 1:100 – 1:200.
 • Fyll på med pukk 11/16, 30 cm over toppen av ledningen. Fyllingen rundt skal dekke hele rør-grøftens bredde. «Stapp» pukken under ledningen med en spade, slik at omfyllingen ligger godt rundt hele røret. Kontroller at røret ikke hever seg når pukken «stappes» slik at fallet endrer seg.
 • Brett sammen geotekstil-duken og pakk den rundt, cirka 40 cm.
 • Deretter fyller du igjen med de massene som tidligere ble gravd opp. Stamp ned overflaten.