Vedlikehold av grusveg

Grusveger krever kontinuerlig vedlikehold. Dette inkluderer høvling, tilførsel av ny grus, støvdemping, fjerning av stein i vegbanen og andre reparasjoner som følge av telehiv og teleløsning. Det beste tidspunktet å vedlikeholde grusveier på, er om våren når telen er gått ut av bakken.

Det aller viktigste er å sørge for at vannet ikke blir liggende i veibanen. Sørg for at veigrøftene er tilstrekkelig dype, slik at vannet blir transportert bort. For å oppnå tilstrekkelig drenering av veibanen, må man fjerne gresskantene som oppstår på veikanten som hindrer vannet i å nå veigrøften. Dette gjør man både ved å benytte vegskrape eller annet utstyr for å fjerne kanten, og ved å bygge opp resten av veibanen med ny grus.

Det er stor forskjell mellom knust fjell og naturgrus. Knust fjell har mer flisete korn som binder materialet bedre sammen. Bruker man naturgrusprodukter, er kornene i materialet rundere. Dette gjør at materialet blir dårligere komprimert og ikke blir liggende i veibanen, men ruller ut mot kantene.

Høvling av grusveg
Bruk av planskrape på grusveg.

Dette trenger du:

 • Veghøvel eller lignende redskap
 • Gravemaskin
 • Lastebil med strøluke
 • Sand/saltspreder

Vi anbefaler disse materialene:

 • Grus for slitelag, f.eks. 0/16 eller 0/18.
 • Støvdempingsmiddel (Kalsiumklorid, Norsalt eller Dustex).

Slik gjør du det

 1. Start med å sørge for at veggrøftene er rensket og fungerer godt. Grav opp og fjern strøsand og andre løsmasser fra veggrøften og sjekk eventuelle stikkrenner for skader eller hindringer.
 2. Fortsett med å høvle veien med en veghøvel eller annet redskap for å etablere en grunnleggende form på vegen. Det er viktig at man kommer et stykke ned i veibanen, slik at man ikke bare drar av gammelt materiale og fyller på nytt i slaghullene.
 3. Med rett høvel kan man samtidig utføre kantskjæring, ved å høvle massene som samler seg på vegkanten inn mot midten av vegen. Det finnes ofte mye materiale her man kan tilføre veibanen. Det er viktig at veien får et fall etter høvlingen (takfall, et fall fra midten og ut mot kantene, eller et fall fra den ene siden til den andre, avhengig av vegens bredde).
  NB: Jord bør ikke tas inn i vegbanen i denne prosessen, men fjernes fra vegen.
  Høvling bør utføres etter et skikkelig regnskyll når vegen har begynt å tørke, men før grusen er helt tørr. Hvis man ikke kan vente på et regnskyll, bør man vanne vegen rikelig før og under arbeidet.
 4. Eventuelle gressrøtter, steiner og lignende uegnet materiale fra forrige steg fjernes fra vegbanen.
 5. Så fort som mulig etter den første høvlingen bør man spre ut et nytt slitelag 0/16 eller 0/18 på veibanen. Laget bør være 3–5 cm tykt, og materialet bør spres med lastebil som er utstyrt med et sprederluke.
 6. Om nødvendig høvles det nye slitelaget ut til et jevnt lag med tilstrekkelig fall.
 7. Spre ut støvdempingsmiddel på vegen etter produsentens anvisninger. 1 til 3 behandliger pr år, alt etter behov og trafikk.
Avplanering av grusveg med traktor
Avplanering av grusveg med traktor og skjær

Bildet over viser avplanering av ny grus som er tilført vegen. Ved å styre massene inn mot midten av vegen får man på en enkel måte til å lage et tak-fall på vegen.
trafikkerte veger bør man tilføre ca 30 % ny grus hvert år, slik at hele vegen har fått nytt topplag i løpet av 3 år.

Følgende tiltak foreslås utført for å minske mengden vedlikehold som må utføres på grusveg:

Før vinteren setter inn

 • Høvle fall på vegen
 • Sjekke stikkrenner og grøfter

Ved varslet mildvær/vårtining

 • Fjerne snø/is kanter ut mot grøft
 • Sørge for at grøfter er åpne
 • Sørge for at stikkrenner er åpne