Gjenvinning av asfalt

Nesna Maskinstasjon tar imot «gammel» asfalt og gjør dette materialet om til nye produkter. Steinmaterialer bevarer sine gode egenskaper selv om de gjenvinnes.

Det har flere fordeler å øke andelen gjenvinning av materiale til bygg og anlegg. De miljømessige fordelene er naturligvis viktige: Ved å bruke gjenvunnede materialer er det mulig å forvalte jordens ressurser på en bærekraftig måte. Dessuten er det mye penger å spare hvis man velger å bruke gjenvunnede produkter i et prosjekt.

Nesna Maskinstasjon disponerer mellomlager og mobile knusverk for mottak og gjenvinning av returasfalt. Her kvernes den brukte asfalten til bruk som materiale i bruk til nye veier og plasser.

Gjenvinning av gammel asfalt.