Støttemur

Det finnes mange type murer, men for hagen hjemme kan vi dele dem inn i to typer; rene hagemurer som kan brukes til oppbygging av bed, kantstøtte og skjerming mot innsyn, og støttemurer som brukes til å bygge ulike nivåer på tomten.

Lover og regler

Hver kommune kan ha egne regler rundt bygging av støttemurer, undersøk dette med din kommune spesielt.

Men på generell basis, ønsker du å bygge en støttemur som er over 1 meter høy (0,5 m høy på rekkehus eller kjedehus og lignende), må du sjekke med kommunen din om muren må byggemeldes. Muren må også være minst 1 meter fra nabogrensen.

Husk også å sikre murer over 1 meter med rekkverk. Støttemur høyere enn 1,5 meter må vurderes og dimensjoneres av en faglig kvalifisert person eller firma.

Bygges det støttemur mot en vei, er det som regel strengere krav.

Muring av tørrmur (natursteinsmur) utført av Nesna Maskinstasjon as

Typer mur

Tørrmurer (mur uten bruk av mørtel) deles i hovedsak inn i to typer.

 1. Natursteinsmur. En støttemur som passer godt i veiskråninger, parker og hager. Egner seg både til rette og buede murer, og kan benyttes til forholdsvis høye murer avhengig av hvor egnede steiner som benyttes.
 2. Støttemur uten mørtel. Egner seg godt mot gater eller ved bygninger (garasjer m.m.) som terreng-trapping. Blokker tørrstables og holdes sammen uten bruk av mørtel.

Det finnes flere typer blokkmurer på markedet. Konsulter gjerne fagfolk for valg av blokktype.

Dette trenger du

 • Vater
 • Trillebår
 • Spade
 • Tommestokk
 • Rettesnor
 • Vibroplate eller Stampemaskin

Vi anbefaler disse materialene:

Underlag

Murer krever solid fundamentering og drenering, men hvilken fundamentering avhenger av hvilket underlag du har.

Eksempler på typer underlag:

 • Rent fjell. Her kan muren støpes fast i fjellet ved at blokkene hugges etter fjellformen og settes direkte i mørtel på fjellet. Drenerende masser legges i bakkant av muren. Sørg for avrenning fra bakkant, eventuelt legg drensrør. (Unngå at vann samler seg mot mur).
 • Drenert grunn. Består grunne av morene, sand eller grus, så er det mindre telefarlig og kan gi en enklere fundamentering. Legging av drensrør bør likevel vurderes.
 • Leire eller jord (telefarlig grunn). Her må massene under muren skiftes ut med pukk eller grus til frostfri (tele-fri) dybde for å unngå telehiv og skader på muren etter tele. Denne dybden varierer basert på hvor i landet du befinner deg (hvilken klimasone du befinner deg i). Kontakt gjerne kommunen eller en lokal entreprenør for informasjon om dette. Det bør legges drensrør i bakkant av fundamentet.

Fundament

Ved etablering av fundament i løsmasser: Grav ned til anbefalt dybde (frostfritt). Dybden vil variere etter hvilken klimasone man bor i. Grav tilstrekkelig bredde til både stein og drensrør. Legg geotekstil (fiberduk) i bunnen av grøften som skille mot annen masse. Benytt et godt komprimert pukklag (11/16 mm eller 16/22 mm) i bunnen av fundamenteringen . Som en tommelfinger-regel bør første blokk ligge under bakkenivå som et fundament.

Ved bruk av blokker, legg et lag med mørtel i bunnen og støp inn et eller flere armeringsjern i mørtelen før første blokk legges. Vær nøye med at første lag er lagt rett, da dette laget bestemmer høyden og retning på alle påfølgende lag. Benytt vater og snor.

Ved bruk av naturstein legges steinen direkte på pukklaget. Vær nøye med første lag, benytt gjerne snor som retningsgiver.

Muren bygges så opp til ønsket høyde. Fyll mot bakkant av mur med pukk, og legg geotekstil (fiberduk) over pukkfylling og fyll et lag med jord eller grus over toppen av fyllingen.