Riving av gamle FV17 ved Olvikvatnet

Våren 2022 fikk vi oppdraget med å rive «gamle» FV17 forbi Liatinden og Olvikvatnet i Lurøy hos Nordland Fylkeskommune.

Oppdraget besto i å fjerne vegrekkverk, skilt og asfalt fra de områdene hvor vegen ikke skulle bestå. Samtidig ble det skiftet en hel del stikkrenner på den delen av vegen som skulle overføres til komunal drift.
Asfalten ble kjørt til gjenbruk i eget mottak, og metallet i vegrekkverket ble kjørt til omsmelting og gjenbruk.