Oppgradering av Campingplass

TOPCAMP HAVBLIKK – HELGELAND as pusser opp og utvider antall bobilplasser.
Våren 2022 fikk vi oppdraget med å oppgradere oppstillingsplassene og gjøre klart for asfaltering.

Oppdraget besto av å foreta en fullstendig masseutskifting og oppgradering av antallet bobilplasser. Dette inbefattet også legging av nye trekkrør og fundamenter for strømskap og belysning.
Masseutskiftingen inkluderte også oppsett av støttemur mot eksisterende hytter.

Vi takker for oppdraget.