Vedlikehold og rehabilitering av veger

Vi utfører vedlikehold og rehabilitering av veier, og har lang erfaring i drift og vedlikehold. Vår erfaring dekker både vinterdrift og vedlikehold hele året for fylket og vegvesenet, samt kommuner og private.

Bildet til venstre er fra rehabilitering av veg hvor hele vegkroppen ble byttet ut og ny veg bygget opp.

Bildet under er fra kantlegging på en av fylkesvegene i distriktet.

Noe av vårt utstyr:

  • Veghøvel
  • Lastebiler med strøkasser
  • Vinterrigget lastebil
  • Kantutlegger
  • Hjulgraver med diverse utstyr
  • Beltegravere med GPS styring
  • Hjullastere med diverse utstyr
  • Avrettingsskjær med laserstyring
  • Diverse utstyr for utlegging av klor/salt/strøsand