Minimaskiner

Vi har en rekke minimaskiner tilpasset arbeid i hager og ellers utilgjengelige steder. Dette gjelder både gravemaskiner og selvlastende minidumper.

Fjellarbeider

Fjellarbeid – industriområder – havneanlegg Vi opparbeider industriområder, store og små, for kommuner og bedrifter. Vi borrer, sprenger og opparbeider havneområder og tørrdokk, fyller ut og bygger opp moloer. Våre …

Graving

Vi utfører gravearbeider for tomter til hus, garasjer og større bygg, graver for og legger vannledning, avløp, overvann og drenering.

Lasting/lossing og Container utleie

Vi laster opp og leverer løsmasser, vi henter og kjører bort til godkjent deponi. Vi leverer og leier ut containere til bortkjøring hageavfall, tømming og rydding i hus, garasjer og uthus, og vi kjører til mottaksanlegg/gjennvinning.

Snørydding og sandstrøing

Vi brøyter og rydder veier, parkeringsplasser og innkjørsler, og kjører bort snø når det blir for mye. Vi leverer strøsand og utfører sandstrøing med både lastebil, traktor og hjullaster.