Gjenvinning av asfalt

Nesna Maskinstasjon tar imot «gammel» asfalt og gjør dette materialet om til nye produkter. Steinmaterialer bevarer sine gode egenskaper selv om de gjenvinnes.

Lasting/lossing og Container utleie

Vi laster opp og leverer løsmasser, vi henter og kjører bort til godkjent deponi. Vi leverer og leier ut containere til bortkjøring hageavfall, tømming og rydding i hus, garasjer og uthus, og vi kjører til mottaksanlegg/gjennvinning.