Fjellarbeider

Fjellarbeid – industriområder – havneanlegg Vi opparbeider industriområder, store og små, for kommuner og bedrifter. Vi borrer, sprenger og opparbeider havneområder og tørrdokk, fyller ut og bygger opp moloer. Våre …

Lasting/lossing og Container utleie

Vi laster opp og leverer løsmasser, vi henter og kjører bort til godkjent deponi. Vi leverer og leier ut containere til bortkjøring hageavfall, tømming og rydding i hus, garasjer og uthus, og vi kjører til mottaksanlegg/gjennvinning.