Fjellarbeider

Fjellarbeid – industriområder – havneanlegg Vi opparbeider industriområder, store og små, for kommuner og bedrifter. Vi borrer, sprenger og opparbeider havneområder og tørrdokk, fyller ut og bygger opp moloer. Våre …