Vi er en maskinentreprenør lokalisert på Nesna på kysten av Helgeland.
Vi har ca. 14 dyktige ansatte med lang & bred erfaring og er en godkjent lærebedrift innenfor anleggsmaskinførerfaget.

Oppdrag vi har gjort og tjenester vi tilbyr:

 • Oppgradering av Campingplass
  Topcamp Havblikk – Helgeland as pusser opp og utvider antall bobilplasser.
 • Riving av gamle FV17 ved Olvikvatnet
  Våren 2022 fikk vi oppdraget med å rive «gamle» FV17 forbi Liatinden og Olvikvatnet i Lurøy hos Nordland Fylkeskommune.
 • Støttemur
  Det finnes mange type murer, men for hagen hjemme kan vi dele dem inn i to typer; rene hagemurer som kan brukes til oppbygging av bed, kantstøtte og skjerming mot innsyn, og støttemurer som brukes til å bygge ulike nivåer på tomten.
 • Gjenvinning av asfalt
  Nesna Maskinstasjon tar imot «gammel» asfalt og gjør dette materialet om til nye produkter. Steinmaterialer bevarer sine gode egenskaper selv om de gjenvinnes.
 • Fylling rundt rørledninger
  Det er visse retningslinjer man bør følge avhengig av hva slags rørledning man skal legge. Vanlige typer rørledninger er spillvannsledninger (avløpsledninger), vannledninger, dreneringsrør eller overvannsledninger.
 • Vedlikehold av grusveg
  Grusveger krever kontinuerlig vedlikehold. Dette inkluderer høvling, tilførsel av ny grus, støvdemping, fjerning av stein i vegbanen og andre reparasjoner som følge av telehiv og teleløsning.