Vi er en maskinentreprenør lokalisert på Nesna på kysten av Helgeland.
Vi har ca. 14 dyktige ansatte med lang & bred erfaring og er en godkjent lærebedrift innenfor anleggsmaskinførerfaget.

Oppdrag vi har gjort og tjenester vi tilbyr:

 • Støttemur
  Det finnes mange type murer, men for hagen hjemme kan vi dele dem inn i to typer; rene hagemurer som kan brukes til oppbygging av bed, kantstøtte og skjerming mot innsyn, og støttemurer som brukes til å bygge ulike nivåer på tomten.
 • Gjenvinning av asfalt
  Nesna Maskinstasjon tar imot «gammel» asfalt og gjør dette materialet om til nye produkter. Steinmaterialer bevarer sine gode egenskaper selv om de gjenvinnes.
 • Fylling rundt rørledninger
  Det er visse retningslinjer man bør følge avhengig av hva slags rørledning man skal legge. Vanlige typer rørledninger er spillvannsledninger (avløpsledninger), vannledninger, dreneringsrør eller overvannsledninger.
 • Vedlikehold av grusveg
  Grusveger krever kontinuerlig vedlikehold. Dette inkluderer høvling, tilførsel av ny grus, støvdemping, fjerning av stein i vegbanen og andre reparasjoner som følge av telehiv og teleløsning.
 • Rehabilitering av Skomakervegen
  Et oppdrag utført for Nesna Kommune utført sommeren 2021. Oppdraget besto av masseutskifting av Skomakervegen på Nesna, inkludert reasfaltering.
 • Rehabilitering av Strandlandsvegen
  Et oppdrag vi utførte på vegne av Mesta sommeren 2021. Oppdraget besto blant annet i masseutskifting på ca 360 meter veg (se bilder), samt å skifte en rekke stikkrenner. Asfalten …